Afspraak maken?  (058) 265 17 56     Contact
training

Bezieling in het team

inspiratie, ontwikkeling en verbinding

Bezieling in het team

Een inspirerende training met diepgang; voor ervaren professionals die zich persoonlijk en als team willen ontwikkelen en verdiepen.

In de training wordt aandacht besteed aan bezieling als basis in het werk en de kwaliteiten en kwetsbaarheden in het team. Bewust met elkaar stil staan bij deze thema's, versterkt de onderlinge verbinding en geeft energie en inspiratie. De training is zowel geschikt voor nieuw samengestelde teams als voor langer bestaande teams.


programma

Het programma beslaat twee dagen. De nadere invulling wordt afgestemd op de behoeften en actuele vraagstukken van het team.


Programma


Thema 1: Bezieling als basis in het werk
- Onderzoeken en delen van persoonlijke drijfveren en waarden in het werk; wat geeft je energie, plezier en voldoening? 
- Bezieling en inspiratie als basis voor doelen en resultaten.
- Persoonlijke drijfveren en waarden in relatie tot doelstellingen van het team.

Thema 2: Kwaliteiten en kwetsbaarheden in het team
- De persoonlijke kwaliteiten en talenten van de teamleden in beeld brengen; hoe kun je deze (nog) beter inzetten en verder ontwikkelen? 
- Je kwetsbare kanten herkennen en hier constructief mee omgaan.
- Effectief omgaan met uitdagende siutaties in het werk.
- Elkaar waar nodig ondersteunen en elkaars kwaliteiten benutten.

Afronding: Inzichten uit deze dagen vertalen naar de praktijk en hier afspraken over maken.


Begeleiding en werkwijze

De tweedaagse 'Bezieling in het team' begeleid ik samen met Selinde de Vogel. Zij is werkzaam in haar eigen coachings- en therapiepraktijk en is verbonden aan Boswijk Instituut voor Therapie, Coaching en Opleiding.

Tijdens deze dagen staat de uitwisseling van persoonlijke inzichten en ervaringen centraal. Daarnaast werken we met creatieve en ervaringsgerichte oefeningen, stilte momenten, eenvoudige fysieke oefeningen en regelmatig een wandeling of opdracht in de buitenlucht.

Een, bij het programma passende, lokatie wordt in overleg besproken. Hiervoor kunnen we diverse suggesties aanreiken.


Follow-up

De training kan worden uitgebreid met een terugkomdag waarbij aandacht wordt besteed aan de vertaling van nieuwe inzichten naar de praktijk, persoonlijke- en teamontwikkeling in de tussenliggende periode, verdieping van actuele vragen en thema's.

Een combinatie met individuele coaching is ook mogelijk en blijkt in de praktijk vaak zinvol te zijn.


Contact

Heeft u belangstelling voor de training 'Bezieling in het team'? Of spelen er in uw team of bedrijf vraagstukken rond bovenstaande thema's en wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op. Ik denk graag met u mee!