Afspraak maken?  (058) 265 17 56     Contact
Aandacht

voor preventie

en duurzame inzetbaarheid

Welzijn

"Pak problemen aan als ze nog klein zijn" (Lao Tse)

Het welzijn en werkplezier van uw medewerkers zijn belangrijke pijlers voor het goed functioneren van uw team of bedrijf. Structurele aandacht voor deze thema's en tijdig ingrijpen als er problemen dreigen te ontstaan, is dan ook van wezenlijk belang.

Naast arbo-technische zaken kunnen het welzijn en werkplezier van medewerkers nadelig beïnvloed worden door bijvoorbeeld:

- Hoge werkdruk of werkstress.
- Organisatieveranderingen, verandering van functie of (dreigend) verlies van werk.
- Verstoorde onderlinge verhoudingen, communicatieproblemen.
- Onzekerheid over het eigen functioneren.
- Moeite met de balans werk-privé .
- Uitdagingen in de privésituatie zoals zorg voor een ziek familielid, echtscheiding, medische problemen of verlies van een dierbare.
- Gebrek aan inspiratie, voldoening, zingeving.


coaching

Bij bovenstaande vraagstukken kan coaching van medewerkers behulpzaam zijn en bijdragen aan welzijn en de preventie van (langdurig) ziekteverzuim.

De ervaring leert dat mensen het als heel prettig en waardevol ervaren om een aandachtig luisterend oor te hebben in moeilijke tijden of lastige situaties. Daarnaast geeft coaching vaak nieuwe inzichten en handvatten om op een constructieve manier met persoonlijke vraagstukken om te gaan.


Praktisch

Bent u leidinggevende of HR-medewerker en wilt u coaching inzetten ter ondersteuning van één van uw medewerkers of wilt u coaching structureel aanbieden in het kader van preventie, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Coaching in-company is ook mogelijk.

Voor meer informatie over de aanpak en werkwijze bij coaching lees hier verder.