Afspraak maken?  (058) 265 17 56     Contact
maatwerktrainingen

persoonlijk leiderschap

en teamontwikkeling

inspiratie, groei en verbinding

Bewust aandacht besteden aan persoonlijke- en teamontwikkeling draagt in belangrijke mate bij aan inspiratie, groei en verbinding. Een maatwerktraining rond Persoonlijk Leiderschap of Teamontwikkeling kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren!


Persoonlijk Leiderschap en Teamontwikkeling

De thema's persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling liggen in elkaars verlengde. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen; constructief omgaan met je kwaliteiten, talenten, ambities en valkuilen; met name in relatie met anderen (klanten en collega's).

Voor een goed functionerend team is persoonlijk leiderschap van de teamleden een belangrijke basis. Daarnaast is het belangrijk dat het team heldere en inspirerende doelstellingen heeft en dat de teamleden zich hier gezamenlijk voor inzetten.


Inhoud maatwerktraining

De inhoud van een maatwerktraining Persoonlijk Leiderschap of Teamontwikkeling wordt zorgvuldig afgestemd op de actuele ontwikkelingen en vraagstukken in uw organisatie of team.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

Drijfveren en kwaliteiten in beeld
In kaart brengen van persoonlijke drijfveren en kwaliteiten en onderzoeken hoe deze verder te ontwikkelen en in te zetten binnen het team of de organisatie.

Effectief omgaan met persoonlijke valkuilen en kwetsbaarheden
Ieder mens heeft kanten aan zijn of haar persoonlijkheid die lastig kunnen zijn voor zichzelf en/of anderen. Deze bij jezelf (h)erkennen is een belangrijke eerste stap om vervolgens te onderzoeken hoe je hier op een constructieve manier mee om kunt gaan.

Bezieling, doelstellingen en samenwerken in een team
Waar lopen de teamleden warm voor? Wat inspireert je, waar word je blij van en wat schenkt je voldoening? Wat zijn inspirerende teamdoelen en hoe verhouden deze zich tot de organisatiedoelen en persoonlijke drijfveren, ambities en kwaliteiten? Hoe kunnen de teamleden op een prettige, bezielde en effectieve manier samenwerken aan de teamdoelen?

Effectief omgaan met druk en weerstand / Effectief communiceren
Wanneer we onder druk staan of te maken hebben met weerstand, bijvoorbeeld in een lastig gesprek met een klant of collega, hebben we de neiging om hierop te reageren vanuit onze overlevingsinstincten: vechten, vluchten of bevriezen. Meestal hebben dergelijke reacties een tegengesteld effect. Hoe kan het anders?

Omgaan met verandering
Organisaties zijn vrijwel voortdurend onderhevig aan verandering. Hoe beweeg je mee met deze veranderingen met behoud van je eigen stevigheid? Hoe neem je anderen mee?


Opzet en duur van de training

De opzet en duur van de training wordt in overleg vastgesteld. De duur van een training varieert van een één- of meerdaagse training tot een ontwikkeltraject met meerdere trainingsblokken in combinatie met individuele coaching.


Belangstelling of meer informatie?

Bent u leidinggevende of HR-medewerker en heeft u belangstelling voor een maatwerktraining rond Persoonlijk Leiderschap of Teamontwikkeling? Of spelen er in uw team of bedrijf vraagstukken rond één van deze thema's en wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op; ik denk graag met u mee!