Afspraak maken?  (058) 265 17 56     Contact
training

Persoonlijk Leiderschap

& Teamontwikkeling

Wat en voor wie?

Een inspirerende training voor professionals, die zich persoonlijk- en als team willen ontwikkelen en die vanuit bezieling en inspiratie willen bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.


Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap kun je omschrijven als verantwoordelijkheid nemen voor jezelf; op een bewuste manier omgaan met jezelf, anderen en je omgeving.

Voor een goed functionerend team is persoonlijk leiderschap van de teamleden een belangrijke basis. Daarnaast is het van belang dat het team heldere, inspirerende en realistische doelstellingen heeft en dat de teamleden zich hier gezamenlijk voor inzetten met gebruik van ieders specifieke kwaliteiten en talenten.


Opzet en inhoud training

De training Bezieling in het Team bestaat uit vijf trainingsdagen; twee keer een tweedaagse training en eendaagse follow-up. Tussentijds vinden er individuele coachgesprekken plaats.

In de training kan onder andere aandacht worden besteed aan de volgende thema's:


Vanuit bezieling en inspiratie bijdragen aan team- en organisatiedoelen
Persoonlijke drijfveren in kaart brengen en met elkaar delen; welke waarden zijn belangrijk voor jou in je werk? Wie of wat inspireert je? Wat zijn jouw persoonlijke missie en ambitie? Formuleren van duidelijke, inspirerende teamdoelen die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Hoe kun je vanuit de persoonlijke drijfveren bijdragen aan de team- en organisatie doelstellingen? Afspraken maken over taakverdeling en evaluatiemomenten.

 

Kracht en kwetsbaarheid in het team
Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten en vaardigheden? Hoe kun je deze optimaal ontwikkelen en benutten in het team? Daarnaast: het (h)erkennen van kanten van je persoonlijkheid die lastig kunnen zijn voor jezelf en/of anderen. Onderzoeken hoe je op een constructieve manier om kunt gaan met deze kanten van jezelf en elkaar.

 

Effectief communiceren; respectvol en duidelijk zijn
Inzicht in belemmerende patronen in communicatie en oefenen met een wijze van communiceren die je van nature in je hebt; vanuit contact met jezelf en anderen. Dit geeft betere resultaten met minder (in)spanning. Zie ook de eendaagse training Effectief Communiceren.

 

Constructief omgaan met uitdagingen
In het werk zijn er tal van situaties waarin je te maken krijgt met uitdagingen zoals weerstand, werkdruk, veranderingen en conflicten. Vaak is onze neiging om hierop te reageren vanuit instinctieve reacties gebaseerd op 'vechten of vluchten'.  Door je hier meer bewust van te worden krijg je ruimte om op een andere, meer constructieve, manier om te gaan met kleine en grote uitdagingen in je werk en dagelijkse leven.


Werkwijze

In de training wordt gewerkt met interactieve, creatieve en verdiepende werkvormen. De nadere opzet en inhoud van de training wordt zorgvuldig afgestemd op de actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het team en de organisatie. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan de vertaling van nieuwe inzichten naar de praktijk.


Belangstelling?

Ben je leidinggevende of HR-medewerker en heb je belangstelling voor een training Persoonlijk Leiderschap & Teamontwikkeling? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!