Afspraak maken?  (058) 265 17 56     Contact
training

persoonlijk leiderschap

in het team

Wat en voor wie?

Een inspirerende training voor professionals, die zich persoonlijk- en als team willen ontwikkelen en die vanuit bezieling bij willen dragen aan de organisatiedoelstellingen.


Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap kun je omschrijven als verantwoordelijkheid nemen voor jezelf; op een bewuste manier omgaan met jezelf, anderen en je omgeving. Hiervoor is het van belang dat je onder andere zicht hebt op je kwaliteiten, valkuilen, je drijfveren en de manier waarop je met uitdagende situaties omgaat.

Voor een goed functionerend team is persoonlijk leiderschap van de teamleden een belangrijke basis. Daarnaast is het van belang dat het team heldere en inspirerende doelstellingen heeft en dat de teamleden zich hier gezamenlijk voor inzetten met gebruik van ieders specifieke kwaliteiten en talenten.


Opzet en inhoud training

Een basistraining Persoonlijk leiderschap in het team bestaat uit een tweedaagse training en een eendaagse follow-up. De basistraining kan worden uitgebreid tot een ontwikkeltraject met meerdere trainingsblokken en worden aangevuld met individuele coaching.

In de training kan aandacht worden besteed aan onder andere de volgende thema's:


Bezieling en inspiratie in het werk
Persoonlijke drijfveren in kaart brengen en met elkaar delen; welke waarden zijn belangrijk voor jou in je werk? Wie of wat inspireert je? Wat zijn jouw persoonlijke missie en ambitie? Formuleren van duidelijke, inspirerende teamdoelen die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Hoe kun je vanuit de persoonlijke drijfveren bijdragen aan de team- en organisatie doelstellingen? Afspraken maken over taakverdeling en evaluatiemomenten.

 

Kwaliteiten en valkuilen
Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten en talenten? Hoe kun je deze optimaal ontwikkelen en benutten in het team? Daarnaast het (h)erkennen van je valkuilen; onderzoeken hoe je op een constructieve manier om kunt gaan met deze aspecten van jezelf en elkaar.

 

Effectief communiceren; respectvol en duidelijk zijn
Inzicht in belemmerende patronen in communicatie en oefenen met een wijze van communiceren die je van nature in je hebt; vanuit contact met jezelf en anderen. Dit geeft betere resultaten met minder (in)spanning. Zie ook de eendaagse training Effectief Communiceren.

 

Constructief omgaan met uitdagingen
In het werk zijn er tal van situaties waarin je te maken krijgt met uitdagingen zoals weerstand, werkdruk, veranderingen en conflicten. Vaak is onze neiging om hierop te reageren vanuit instinctieve reacties gebaseerd op 'vechten of vluchten'.  Door je hier meer bewust van te worden krijg je ruimte om op een andere, meer constructieve, manier om te gaan met kleine en grote uitdagingen in je werk en dagelijkse leven.


Werkwijze

In de training wordt gewerkt met afwisselende en interactieve werkvormen. De nadere opzet en inhoud van de training wordt zorgvuldig afgestemd op de actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het team en de organisatie. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan de vertaling van nieuwe inzichten naar de praktijk.


Belangstelling?

Ben je leidinggevende of HR-medewerker en heb je belangstelling voor een training Persoonlijk Leiderschap in het Team? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek!